Europska unija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 


 

Javna nabava u sklopu projekta "Zajedno možemo više! – faza II"

 

Datum: 28.8.2020

 

Rok za dostavu ponuda: 11.09.2020

Predmet nabave je stručno osposobljavanje čijim završetkom osoba stječe zvanje te dobiva uvjerenje o osposobljavanju koje izdaje ustanova/učilište. Program mora biti odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

U nastavku možete preuzeti svu potrebnu dokumentaciju. Ista se nalazi i na:

https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/zajedno-mo-emo-vi-e-faza-ii-2/

 

Dokumenti:

Obavijest o nabavi 02_2020

Poziv na dostavu ponuda 02_2020

Prilog-1-Ponudbeni-list

Prilog-2-troškovnik

Prilog-3-Izjava-o-nepostojanju-razloga-isključenja

Prilog-4-Izjava-posjedovanju-prostora

Prilog-5-prijedlog-ugovora

 

Dodano: 15.09.2020

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 02_2020

Odluka 02_2020