Europska unija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 


Započele prve edukacije u sklopu projekta Znanje je in – educiraj se na naš način!

 

Datum: 08.05.2019.

 

Prve edukacije za verificirana zanimanja u sklopu projekta započele su prošli tjedan. 5 dugotrajno nezaposlenih osoba će nakon završenog programa osposobljavanja za knjigovođu biti osposobljeno za prikupljanje, kontrolu i obradu knjigovodstvenih isprava, kontiranje unosa podataka u poslovne knjige-posebno za vođenje analitičkih knjigovodstava kupaca, dobavljača, materijalno knjigovodstvo,  knjigovodstvo proizvodnje i gotovih proizvoda, robe, plaća i dugotrajne imovine. Edukacija se održava u POU Obris u Požegi u suradnji sa POU Zagreb
Edukacije za soboslikare-ličioce započele su u ponedjeljak 06.05.2019. gdje će dvoje polaznika steći određena znanja i vještine za obavljanje ovog traženog zanimanja. Edukacija se također održava u POU Obris u Požegi.